Telefon:  0(507) 206 92 22 -  0(506) 337 07 66

Email: info@yenertek.com

Neden Güneş Enerjisi?
Çağımızda enerji kaynaklarının hızla tükenmesi ve alternatif enerji arayışları sebebiyle gelişmiş ülkeler fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedir.
Alternatif enerji kaynakları içerisinde en kolay kurulan, devreye alınan ve kullanılabileni güneş enerjisi sistemleridir. Devlet tarafından kullanımı teşvik edilen bir enerji türüdür.

Güneş sonsuz bir enerji kaynağı olduğundan, yapılan yatırım geleceğe dönüktür. İşletme maliyeti olmayan, tükenmeyen ve sürekli kazanç sağlayan bir enerji sistemidir.

Bedava bir kaynaktır. Ulusal şebekeden kullandığınız elektrik enerjisine sürekli ücret ödersiniz. Ancak güneş enerjisinden ürettiğiniz enerji tamamen ücretsizdir. Güneş enerjisi kullandığınız her gün sizin için kazanç demektir.